Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

Program Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że realizuje Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania wynosi 210 946,20 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 210 946,20 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności2
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100, z późń. zm.)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 Program ma zapewniać:

1) w odniesieniu do rozwiązań systemowych:

 • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

2) w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki,
 • zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program realizowany w MOPS w Makowie Podhalańskim realizowany w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  • miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
    
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
  • za uprzednią zgodą gminy, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Link do Programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

 

 

 


 

  UCHWAŁA NR LVIII.558.2023 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dn.20 grudnia 2023 r. w spr.: przystąpienia Gminy Maków Podhalański do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” ed.2024

  Uchwała do pobrania w sekcji "Załączniki"


   

  Nabór wniosków w ramach programu "Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, iż w 2024 roku zamierza kontynuować resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w dwóch formach:   

  1. w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na  uczestnika programu wynosi 240 godzin w ciągu roku,    

  2. w formie pobytu całodobowego – maksymalna ilość dni opieki wytchnieniowej na uczestnika programu wynosi 14 dni w ciągu roku.     

  Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności; 
  • osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie:
   • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę.

  Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.  

  Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny. 

  W związku z krótkim terminem przekazania wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13 listopada 2023r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

  Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 33 877 15 54 w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek od 7.15 do 15.15

  SZCZEGÓŁOWY INFORMACJE O PROGRAMIE DOSTĘPNE NA STRONIE WWW.NIEPEŁNOSPRAWNI.GOV.PL 

  Nabór wniosków w ramach programu "Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, iż w 2024 roku zamierza kontynuować resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w dwóch formach:   

  1. w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na  uczestnika programu wynosi 240 godzin w ciągu roku,    

  2. w formie pobytu całodobowego – maksymalna ilość dni opieki wytchnieniowej na uczestnika programu wynosi 14 dni w ciągu roku.     

  Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności; 
  • osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie:
   • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę.

  Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.  

  Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny. 

  W związku z krótkim terminem przekazania wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13 listopada 2023r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

  Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 33 877 15 54 w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek od 7.15 do 15.15

  SZCZEGÓŁOWY INFORMACJE O PROGRAMIE DOSTĘPNE NA STRONIE WWW.NIEPEŁNOSPRAWNI.GOV.PL 

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Rynek 11
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.