Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

WIGILIA

zobacz więcej zdjęć

WIGILIA DLA SAMOTNYCH I BEZDOMNYCH

23 grudnia na makowskim Rynku zorganizowana została wigilia dla samotnych i bezdomnych. Organizatorami tego wydarzenia byli Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Proboszcz makowskiej parafii, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie "Kolpinga"  i Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim. Wigilię uświetnił koncertem kolęd Zespół Regionalny "Mała Polana Makowska".


ŻYCZENIA

Znalezione obrazy dla zapytania życzenia na boże narodzenie 2017 z obrazkami


KONKURS "udzielenie schronienia dla osób bezdomnych"

1. otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą "udzielenie schronienia dla osób bezdomnych"

2. nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pod nazwą "udzielenie schronienia dla osób bezdomnych"


Świadczenie wychowawcze 500+ wnioski

1 sierpnia 2017 r. - to data początku składnia wniosków o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=23XrsutHz4k


Wolontariat

zobacz więcej zdjęć

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim  realizuje projekt socjalny mający na celu poprawę jakości życia osób zależnych, którzy wymagają stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych m.in. osobom samotnym, osobom starszym, osobom długotrwale chorym oraz niepełnosprawnym dzieciom. W ramach utworzonego projektu poszukujemy wolontariuszy, chętnych do pomocy w jego realizacji.


Razem lepiej "NIE" - zależni 2017

zobacz więcej zdjęć

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy na umowę – zlecenie. Praca polega na świadczeniu usług opiekuńczych u osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, zależnych, potrzebujących wsparcia w życiu codziennym.

Razem lepiej "Nie" - zależni 2017


Bezpieczny i Aktywny Senior

zobacz więcej zdjęć

Jak wybrać bezpieczna placówkę całodobowej opieki. 


Życzenia z okazji Wielkanocy


Kampania promocyjna LSR


Informacje dotyczące programu 500+

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.


Spoty reklamowe Rodzina 500+


Informacja 500+

Przyjmowanie wniosków Programu „Rodzina 500 plus” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, przebiega sprawnie. Zainteresowanie mieszkańców Naszej Gminy z możliwością skorzystania ze świadczenia wychowawczego jest znaczne.


Program Rodzina 500+ Pierwsze wypłaty 500 plus na dziecko już od 20 kwietnia

Trwa składanie wniosków do programu Rodzina 500+. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim od 1 kietnia 2016 roku przyjmuje wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego.


MOPS w Makowie Podhalańskim informuje o przyjmowaniu wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program 500 plus).

 TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO PROGRAMU 500+


Informacje dotyczące realizacji programu "Rodzina 500 plus" w Makowie Podhalańskim oraz wniosek do pobrania


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE SUSKIM

PUNKT - SUCHA BESKIDZKA, Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19,

budynek Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej


Apel do mieszkańców Gminy Maków Podhalański

Apel do mieszkańców Gminy Maków Podhalański

„Bądź wrażliwy i czujny to może uratować czyjeś życie!”


Karta Dużej Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaprasza zamieszkujące na terenie Gminy Maków Podhalański rodziny wielodzietne tj. z co najmniej trójką dzieci do złożeniawniosku o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.


Senior - Wigor


Wybraliśmy zwycięsców - konkursu "Razem przeciw przemocy" oraz "Nie bij, nie krzycz, nie krzywdź mnie! Przemoc oczami dziecka"

zobacz więcej zdjęć

 W związku z udziałem w konkursach "Razem przeciw przemocy" oraz "Nie bij, nie krzycz, nie krzywdź mnie! Przemoc oczami dziecka", organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Makowie Podhalańskim oraz Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczniowie zwycięskich prac ze szkół z terenu Gminy Maków Podhalański w dniu 27.06.2015r. o godz. 16.15 podczas Dni Ziemi Makowskiej otrzymali nagrody.


Projekt Pierwszy Dzwonek

Pierwszy Dzwonek


PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przy udziale Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim realizuje Program działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Maków Podhalański.


ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom pomocy społecznej wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowania w służbę drugiemu człowiekowi.


Akcja zima

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim mając na uwadze szczególnie osoby bezdomne, ubogie, samotne, starsze i niepełnosprawne, zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Maków Podhalański o udzielenie wszelkich informacji dotyczących osób potrzebujących natychmiastowej pomocy w związku z zbliżającym się okresem zimowym - długotrwałych niskich temperatur i obfitych opadów śniegu.


OGŁOSZENIE

Siedmioosobowa rodzina poszukuje mieszkania lub domu do wynajęcia z możliwości zakupu, na terenie Makowa lub okolicy. Troje dzieci uczęszcza do szkoły.

Proszę o  kontakt pod numer telefoniczny: 662982873.


Projekt "Pierwszy dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że trwa nabór wniosków do projektu „Pierwszy dzwonek” polegający na przyznaniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych. Uprzejmie powiadamiamy, że termin składania wniosków został przedłużony do 30 lipca 2014 r.


Konferencja "Mówimy NIE przemocy!"


Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim za 2013 rok


ŚWIADCZENIA RODZINNE - NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina o konieczności składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy.


Dzień Pracownika Samorządowego


Zaproszenie na grupę wsparcia dla osób będących w kryzysie, doświadczających przemocy w rodzinie

    W celu założenia grupy wsparcia zapraszamy wszystkich, którzy chcą znaleźć nowe perspektywy, przestać żyć w poczuciu izolacji, pozbyć się obaw.

Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko pracownik socjalny


Pomoc w formie gotowych produktów żywnościowych

Sukcesywnie od 2010 r. mieszkańcy Gminy Maków Podhalański, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na pomoc w formie gotowych produktów żywnościowych.


Ubiegasz się o świadczenia rodzinne? Zobacz, jakie dokumenty musisz dostarczyć...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przypomina o składaniu wniosków przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy od listopada 2015 roku do 31 października 2016 roku.


Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od miesiąca listopada 2012 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.


Artykuły spożywcze dla najuboższych

    Na podstawie umowy na przekazanie gotowych artykułów spożywczych w ramach realizacji programu DOSTARCZANIE NADWYŻEK ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UE 2012 zawartej pomiędzy Caritas Archidiecezji Krakowskiej a Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2010r. przyznaje osobą najbardziej potrzebującym żywność.

Nowa strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w dniu 27.08.2012r. otwiera swoją stronę internetową pod adresem www.mops-makowpodhalanski.pl.

Elektroniczna tablica informacyjna

zobacz więcej zdjęć

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przy ul. Kościuszki 1, w 2011r. została zamontowana elektroniczna tablica informacyjna w formie panela dotykowego.


  • Podstrony:
  • 1

MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Kościuszki 1
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz w trakcie pracy w Punkcie Informacji i Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (każdy wtorek - godz. 16.00 -18.00, w każdy czwartek - godz. 15.30 - 17.30).