Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Aktualności


„BOŻENARODZINOWY OKRES W GMINIE MAKÓW PODHALAŃSKI”- EDYCJA-2022

 

                                                                                    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu socjalnego „BOŻENARODZINOWY OKRES W GMINIE MAKÓW PODHALAŃSKI”- EDYCJA-2022

 

Projekt socjalny i jego realizacja:

   1.     Celem projektu jest przygotowanie spotkania wigilijnego na makowskim rynku dla mieszkańców gminy Maków Podhalański nie tylko dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, o których wiadomo, że będą samotnie i bardzo ubogo spędzać czas Świąt Bożego Narodzenia, a w szczególności dla wszystkich mieszkańców
i odwiedzających gości, którzy chcą integrować się lokalnie ze społecznością i parafią. Spotkanie ma utwierdzić uczestników o przynależności do społeczności lokalnej oraz zapobiec poczuciu osamotnienia, porzucenia czy odrzucenia u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ma na celu wywołanie u uczestników wigilii pozytywnych emocji, uśmiechu na twarzy oraz wzmocnienie więzi społecznych. Wspólne świętowanie jest także okazją do kultywowania tradycji, wzmacniając dzięki temu poczucie wspólnotowości oraz jest okazją do integracji międzypokoleniowej.

 1. Drugim celem projektu jest przygotowanie paczek świątecznych dla 150 mieszkańców gminy Maków Podhalański, zawierające produkty żywnościowe i kartki
  z życzeniami świątecznymi od władz lokalnych i proboszcza parafii makowskiej. Dostarczenie paczek wraz z życzeniami ma na celu wywołanie pozytywnych emocji, poczucia bezpieczeństwa zabezpieczenia w podstawowe potrzeby żywnościowe na okres świąteczny oraz wzmocnienia poczucia więzi społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim obdarowując mieszkańców gminy paczkami świątecznymi pragnie pokazać, że obdarowani odgrywają bardzo ważną rolę w życiu społeczności lokalnej Gminy Maków Podhalański. Zainteresowanie trudną sytuacją bytową mieszkańców zarówno ze strony środowiska lokalnego, jak i władz lokalnych to szczególna rola, która spoczywa na samorządzie gminnym. Dlatego też władze lokalne po raz kolejny wystąpiły z propozycją obdarowania mieszkańców paczkami żywnościowymi, jako działanie mające na celu integrację z władzami lokalnymi, społecznością lokalną i parafią.
 2. Organizowanie współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi
  w zakresie projektu socjalnego” Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest kolejnym działaniem lokalnym angażującym do wspierania osób
  i rodzin wymagających pomocy, potwierdzającym przekonanie, że osoby/rodziny w tak szczególnym okresie nie pozostają sami. Te działania wywołują poczucie więzi społecznych i przynależności.

 

Organizatorem projektu „jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim przy współpracy z Parafią im. Przemienienia Pańskiego
w Makowie Podhalańskimi oraz organizacjami pozarządowymi, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

 

Projekt realizują pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim. 

 

Organizacja spotkania wigilijnego dla mieszkańców gminy Maków Podhalański oraz pomoc w formie paczek żywnościowych dla 150 mieszkańców gminy realizowana jest ze środków własnych gminy.

 

Podarunki świąteczne ze zbiórek organizacji pozarządowych w formie „paczek żywnościowych wigilijnych” zostaną sfinansowane ze środków od sponsorów
i ofiarodawców.

 

 

 

                                  

 

                                                                                     

Czytaj ... zobacz „BOŻENARODZINOWY OKRES W GMINIE MAKÓW PODHALAŃSKI”- EDYCJA-2022Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy –  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia 30.06.2022 r. składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. natomiast wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy w okresie po 1 lipca 2022 r. składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czytaj ... zobacz Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL • Podstrony:
 • 1
 • 2

MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Rynek 11
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.