Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

strony internetowej http://www.mops-makowpodhalanski.pl/


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mops-makowpodhalanski.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-08-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Pomimo wielu starań i pracy, zamieszczone na stronie internetowej informacje w różnej postaci: artykuły lub załączniki mogą być niedostępne lub niezgodne cyfrowo w całości lub części z następujących przyczyn:

 • publikacja treści miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej, ponadto;
 • niektóre treści, które nie zostały wytworzone lub nie zostały nabyte przez właściciela przedmiotowej strony internetowej (pochodzą z różnych źródeł) lub których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymagało by modyfikacji, do których Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim nie jest uprawniony,
 • ich struktura nie daje możliwości integracji lub ingerencji w treść,
 • niektóre skanowane dokumenty nie posiadają warstwy tekstowej,
 • niektóre treści nie posiadają opisów alternatywnych,
 • niektóre treści redaktorskie lub dokumenty posiadają niepoprawnie wyedytowana warstwę tekstową, tj. niezgodną z zasadami formatowania tekstu z zakresu "dobrych praktyk redaktorskich".

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

 • Dominikiem Mikołajczykiem
 • E-mail: informatyk.mops@makow-podhalanski.pl
 • Telefon: 338771554

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
 • Adres: ul. Kościuszki 1, 34-220 Maków Podhalański
 • Poczta elektroniczna: mops@makow-podhalanski.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

 

Dostępność architektoniczna


 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim znajduje się na II piętrze Miejskiej Przychodni Zdrowia w Makowie Podhalańskim
 • Podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku
 • Poręcze przy schodach wejściowych do budynku
 • Brak progów
 • Ciągi komunikacyjne odpowiedniej szerokości
 • Szerokie Drzwi umożliwiające swobodny przejazd wózków inwalidzkich
 • Możliwość wejścia z psem przewodnikiem
 • Oświetlenie wejścia do Ośrodka
 • Informacja nt. rozkładu pomieszczeń w budynku (wizualna)
 • Możliwość bezpośredniego skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie na numer 338771554 lub pocztą elektroniczną na adres: mops@makow-podhalanski.pl, co najmniej 3 dni przed tym zdarzeniem.

 

Informacje dodatkowe


Ułatwienia

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej,
 • możliwość włączenia/wyłączenia podwyższonego kontrastu,
 • możliwość powiększenia/zmniejszenia wielkości liter na stronie.

 

Inne informacje i oświadczenia


Strona internetowa aktualizowana jest na bieżąco. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na jak najwyższym poziomie, a stwierdzane bariery w dostępności cyfrowej były niezwłocznie usuwane/korygowane.

 

Aplikacje mobilne


Brak aplikacji mobilnych

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Kościuszki 1
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.