Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

Karta dużej rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) zaprasza zamieszkujące na terenie Gminy Maków Podhalański rodziny wielodzietne tj. mających na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci, do złożenia wniosku o przyznanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

 

 Jakie korzyści daje posiadanie Karty Dużej Rodziny?

 • Karta Dużej Rodziny upoważnia do zniżek na terenie całego kraju zgodnie z ofertą partnerów w ściśle określonych miejscach.

Lista podmiotów oferujących zniżki i realizujących program Karty Dużej Rodziny (oferta partnerów) znajduje się na stronie internetowej : https://rodzina.gov.pl/

 • Karta wydawana jest niezależnie od dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.
 • Karta wydawana jest dla każdego członka rodziny osobno tj. każdego rodzica, każdego dziecka.
 • Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.
 • Imienne karty z numerem PESEL wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.
 • Karta jest ogólnopolska i obowiązuje na terenie całego kraju.
 • Rodzina jest zobowiązana poinformować pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  o każdej zmianie dotyczącej uprawnień do korzystania z Karty Dużej Rodziny.

 

Kto może ubiegać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

 1. Rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje  dzieci.  Małżonkowie rodziców będących rodzicem co najmniej jednego dziecka,)
 2. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka i osoby, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli nadal się uczą.

     c. Dzieci - do 18 roku życia lub do dnia ukończenia nauki, studiujące maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia,

     d. Dzieci niepełnosprawne, o umiarkowanym  lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

     e. Cudzoziemcy posiadający kartę stałego pobytu w Polsce.

 

 

   Informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny znajdują się na stronach internetowych:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/prawo/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny
https://empatia.mpips.gov.pl/-/karta-duzej-rodziny

 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć :

 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,

34-220 Maków Podhalański, ul. Kościuszki 1, pokój nr 4

od poniedziałku do piątku w godzinach  7.15 – 15.15.

Tel: 033 8771-554 / fax. 033 8773-513

Od 01 stycznia 2018 roku wnioski przyznające Kartę Dużej Rodziny można składać również przez internet, w formie elektronicznej, za pośrednictwem serwisu ePUAP wybierając opcję "Zaloguj się przez bankowość elektroniczną".

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaprasza zamieszkujące na terenie Gminy Maków Podhalański rodziny wielodzietne tj. z co najmniej trójką dzieci do złożeniawniosku o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dokumenty można pobrać ze strony internetowej

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny lub

odebrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 1, pokój nr 4.

 

Wszelkie informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny znajdują się

na stronach internetowych:

 

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny

https://empatia.mpips.gov.pl/-/karta-duzej-rodziny

 

 • Karta Dużej Rodziny upoważnia do zniżek na terenie całego kraju zgodnie z ofertą partnerów w ściśle określonych miejscach. Lista podmiotów oferujących zniżki i realizujących program Karty Dużej Rodziny (oferta partnerów) znajduje się na stronie internetowej: https://rodzina.gov.pl/
 • Z karty będą mogły korzystać :

a) Rodziny w której rodzic (rodzice) lub małżonkowie rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Małżonkowie rodziców będących rodzicem co najmniej jednego dziecka,

b) Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka i osoby, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli nadal się uczą.

c) Dzieci - do 18 roku życia lub do dnia ukończenia nauki, studiujące maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia,

d) Dzieci niepełnosprawne, o umiarkowanym  lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

e) Cudzoziemcy posiadający kartę stałego pobytu w Polsce.

 • Karta wydawana jest niezależnie od dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.
 • Karta wydawana jest dla każdego członka rodziny osobno tj. każdego rodzica, każdego dziecka.
 • Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.
 • Imienne karty z numerem PESEL wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.
 • Karta jest ogólnopolska i obowiązuje na terenie całego kraju.

 

 • Rodzina jest zobowiązana poinformować pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o każdej zmianie dotyczącej uprawnień do korzystania z Karty Dużej Rodziny.

 

 • Zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania reguluje Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

 

 • Akty prawne dotyczące Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie internetowej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/prawo/
 - 1

  Wnioski do pobrania

  Link do strony Ministerstwa

  https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

   MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

   Miejski Ośrodek Pomocy
   Społecznej w Makowie Podhalańskim

   ul. Kościuszki 1
   34-220 Maków Podhalański

   Telefon: (33) 8771 554
   Fax: (33) 8773 513
   Dni powszednie: 7.15 - 15.15

   Telefon interwencyjny 33 447 28 87

   Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz w trakcie pracy w Punkcie Informacji i Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (każdy wtorek - godz. 16.00 -18.00, w każdy czwartek - godz. 15.30 - 17.30).