Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Pomagamy Zauważyć - W SOBIE MASZ SIŁĘ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim realizuje projekt socjalny pod nazwą „Pomagamy zauważyć – W SOBIE MASZ SIŁĘ” współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w formie dotacji celowej w ramach wsparcia finansowego zadań
 i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Ramy czasowe projektu obejmują okres od lutego do listopada 2019 roku.

Projekt skupia się na osobach i rodzinach, które z uwagi na posiadane problemy wymagają szczególnego wsparcia oraz interdyscyplinarnego podejścia do poszczególnych aspektów funkcjonowania na poziomie indywidualnym, rodzinnym, zdrowotnym, zawodowym – ogólnie ujmując – społecznym.

Podejmowane w ramch projektu działania wobec beneficjentów będą ukierunkowane na zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, co również wpłynie na lepsze rozeznanie potrzeb w tym zakresie. Usługi świadczone będą przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno – prawnych. Wsparciem dla tych ostatnich będzie specjalistyczne szkolenie, które prócz zagadnień związanych z samym sprawowaniem usług  będzie jednocześnie zorientowane na poprawę funkcjonowania osób zależnych
w środowisku, tak aby mogły pozostać w nim jak najdłużej.

Ponadto beneficjenci projektu będą mogli skorzystać z poradnictwa psychologicznego (zakres wsparcia; problemy dot. funkcjonowania rodziny i jenostki w różnych wymiarach: np. przemoc i konflikty, relacje, niewydolność opiekuńczo – wychowawcza), poradnictwa pedagogicznego (zakres wsparcia; trudności wychowawcze, komunikacja z dzieckiem, relacje rodzinne) oraz konsultacji prawnych (zakres wsparcia: prawa i uprawnienia z zakresu prawapracy, rodzinnego i opiekuńczego, przemocy w rodzinie, zabezpieczenia społecznego
w tym sporządzanie pism procesowych).

Działania w ramach projektu ukierunkowane będą również na pracę z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu poprzez organizację grupy wsparcia oraz rodzicami we wzmocnieniu lub poprawie ich  kompetencji rodzicielskich poprzez organizację zajęć warsztatowych o nazwie „Szkoła dla rodziców”.

Powyższy zakres wsparcia jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy osób i rodzin wpisujący się jednoczesnie  w podstawową funkcję pomocy społecznej jaką jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.  

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 56 981,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 71 227,00 zł

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Rynek 11
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.