Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia szkolne 2018/2019

Od sierpnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wydawane są wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać od        1 września 2018 r. do 15 września 2018 r. w godz. 7:15-15:15. w siedzibie Ośrodka.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać: 514,00 zł.


Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku, wraz ze stosownymi adnotacjami potwierdzającymi uczęszczanie dziecka do danej szkoły, zaświadczeniami lub oświadczeniami, potwierdzającymi dochód uzyskany przez poszczególnych członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. sierpień 2018 r.

Warunkiem wypłaty przyznanego stypendium jest przedłożenie imiennych rachunków, faktur wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne.

Faktury i rachunki muszą być wystawione w okresie od 1 września 2018r., w szczególnych przypadkach za miesiąc lipiec i sierpień, jeżeli wydatki zostały dokonane na rok szkolny 2018/2019.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznawania stypendium szkolnego oraz dokumenty do pobrania znajdują się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim i na stronie internetowej Ośrodka.

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Kościuszki 1
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.