Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Pomoc społeczna

 

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn zm.)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom zwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

Nr telefonu: /33/ 8771 554

Nr fax: /33/ 8773 513

Miejsce pracy poszczególnych pracowników z podziałem na teren pracy:

 

DZIAŁ WSPARCIA RODZINY

 

 

 

Zespół Pracy Socjalnej i Usług

 

 

Nr rejonu opiekuńczego

 

Wyznaczone tereny rejonu opiekuńczego

 

Telefony służbowe

 

Bogusława Ceremuga

pracownik socjalny

 

1

Białka

Juszczyn

Kojszówka

ZOD Maków Podhalański

 

694 951 826

Sylwia Charążka

pracownk socjalny

2 Maków Podhalański 694 951 778

 

Katarzyna Pieczara

pracownik socjalny

 

3

Grzechynia

Żarnówka

Wieprzec

ZOL Maków Podhalański

 

694 999 182

 

Marek Świstek

asystent rodziny

1,2,3

Gmina

Maków Podhalański

 

694 952 307

 

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

 

Zespół Świadczeń Socjalnych

 

 

Nr rejonu opiekuńczego

 

Wyznaczone tereny rejonu opiekuńczego

 

Telefony służbowe

 

Krystyna Budzoń

specjalista pracy socjalnej

 

1

Juszczyn

Maków Podh.-Centrum

/z wyłącz.ZOD, ZOL/

 

694 951 663

 

Monika Koper/Monika Wróbel

specjalista pracy socjalnej

 

2

 

Maków Podhalański

/z wyłączeniem: Centrum i Dolnego/

 

694 951 818

 

Grażyna Wróbel

starszy pracownik socjalny

 

2,3

Grzechynia

Żarnówka

Maków Podhalański-Dolny

 

694 999 197

 

Ewelina Kołodziej

specjalista pracy socjalnej

1,2,3

Białka

Kojszówka

Wieprzec

Maków Podhalański /ZOD., ZOL/

 

 

 

 

  ZMIANA !!!!

  NOWE KRYTERIA DOCHODOWE W POMOCY SPOŁECZNEJ

  Dnia 01 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

   

  Tym samym od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszą one:

  dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł z dotychczasowego 701 zł;

  dla osoby w rodzinie – 600 zł z dotychczasowego 528 zł;

  maksymalna kwotę zasiłku stałego – będzie wynosić 719 zł z dotychczasowego 645 zł;
  kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – będzie wynosić 345 zł z dotychczasowego 308 zł.

   MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

   Miejski Ośrodek Pomocy
   Społecznej w Makowie Podhalańskim

   ul. Rynek 11
   34-220 Maków Podhalański

   Telefon: (33) 8771 554
   Fax: (33) 8773 513
   Dni powszednie: 7.15 - 15.15

   Telefon interwencyjny 33 447 28 87

   Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.