Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Makowskie Święto Miodu

W ramach projektu socjalnego „Razem lepiej „NIE” – zależni 2017” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim jego uczestnicy przybyli na Makowskie Święto Miodu, które odbyło się w dniu 14 października 2017 w sali przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Podhalańskim.

Uczestnicy mieli okazję obejrzenia prelekcji oraz występów scenicznych min. dziecięcej grupy baletowej, koncertu zespołu smyczkowego, zapoznania się z wyrobami kilkunastu wystawców i pszczelarzy prowadzących własne pasieki, a nawet degustacji wielu rodzajów miodu oraz wyrobów pszczelarskich. Mieli także możliwość zapoznania się z właściwościami leczniczymi miodu i jego wpływu na stan zdrowia, a także informacjami dotyczącymi hodowli pszczół. Podczas imprezy odbyła się również prezentacja sprzętu pszczelarskiego oraz pokazy metod tradycyjnego pozyskiwania miodu, zabawy i konkursy dla dzieci.

Uczestnictwo w powyższym wydarzeniu dało uczestnikom projektu socjalnego nie tylko możliwość wyjścia z domu i integracji społecznej, ale także zdobycia wiedzy i nowych doświadczeń.

Honorowy patronat nad imprezą objął Urząd Miasta w Makowie Podhalański.

 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20

  Projekt socjalny

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim realizuje projekt socjalny "Razem lepiej – "NIE" zależni 2017", dla zrekrutowanej grupy beneficjentów mający na celu poprawę jakości życia osób zależnych w tym niepełnosprawnych, starszych oraz długotrwale chorych poprzez objęcie ich odpowiednio dostosowanymi do indywidualnych potrzeb formami wsparcia.

  Osoby zależne w ramach projektu mają możliwość z korzystania między innymi z takich form wsparcia jak: usługi opiekuńcze, uczestnictwo w warsztatach integracyjnych, lokalnych imprezach kulturalnych, pomoc lokalnej społeczności oraz wolontariuszy.

  Z uwagi na to, że powyższe problemy dotykają także rodzin osób zależnych, ich formalnych lub nieformalnych opiekunów w ramach projektu socjalnego także opiekunowie mają możliwość skorzystania z form wsparcia i pomocy specjalistycznej w zakresie sprawowania opieki nad osobami zależnymi.

  Formami wsparcia przewidzianymi w ramach projektu socjalnego dla opiekunów osób zależnych są między innymi: uczestnictwo w warsztatach instruktażowych, konsultacje prawne, konsultacje psychologiczne.

  Celem głównym projektu "Razem lepiej - "Nie" zależni 2017" jest podniesienie standardu świadczenia pracy socjalnej oraz usług na rzecz osób zależnych, dążących do poprawy jakości ich życia. Natomiast do celów szczegółowych projektu należy zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób zależnych, wprowadzenie pracy socjalnej oraz usług umożliwiających tym osobom godne życie w środowisku lokalnym, a także wsparcie w postaci dostępu do rehabilitacji społecznej ukierunkowanej zarówno do osób zależnych, ich rodzin i opiekunów, poprzez zdiagnozowanie potrzeb opiekunów nieformalnych oraz objęcie ich stosownym wsparciem.

  Projekt socjalny jest dodatkową formą pomocy oferowaną przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim dla osób zależnych oraz opiekunów takich osób.

  Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego.

  Czas realizacji projektu 1 maj 2017 - 31 grudzień 2017.

   

  Warsztaty instruktażowo – szkoleniowe dla opiekunów osób zależnych o tematyce sprawowania opieki nad osobą zależną

  W dniach 9 oraz 11 sierpnia 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zorganizował w ramach projektu „Razem lepiej „NIE” – ZALEŻNI 2017”, który realizuje przy dofinansowaniu ze środków Wojewody Małopolskiego, warsztaty instruktażowo – szkoleniowe dla opiekunów osób zależnych o tematyce sprawowania opieki nad osobą zależną. Zajęcia prowadziła dyplomowana pielęgniarka – Pani Jolanta Kubasiak. Omówione zostały zagadnienia takie jak:

  - Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej.

  - Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną.

  - Zabiegi pielęgnacyjno – higieniczne; Kąpiel chorego w łóżku.

  - Technika słania łóżka z pacjentem.

  - Zasady bezpiecznego podnoszenia i przemieszczenia pacjenta.

  - Zasady bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjenta.

  Beneficjenci programu poza teoretycznymi warsztatami mieli możliwość umówienia się na indywidualne spotkania z pielęgniarką, która pokazała w praktyce jak zajmować się osobą zależną.

                                                                         Konsultacje prawnicze

  Dnia 29 sierpnia 2017 r. w ramach projektu „Razem lepiej „NIE” – ZALEŻNI 2017” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim odbyły się konsultacje prawnicze z beneficjentami w/wym. projektu. Prawnik – Igor Głuc omawiał z opiekunami osób zależnych pojęcia dotyczące niepełnosprawności, jej stopnie i ich dokumentowanie. Ponadto omówiono takie zagadnienia jak:

  a) uprawnienia związane z posiadaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

  - z zakresu prawa pracy

  - z zakresu działalności gospodarczej

  - z zakresu usług pocztowych i abonamentu tv

  - z zakresu ułatwień podatkowych.

  b) uprawnienia związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

  c) Wybrane świadczenia związane z niepełnosprawnością.

  d) inne uprawnienia osób niepełnosprawnych.

  e) kurator osoby niepełnosprawnej.

   

  Pobierz załącznik:

   

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Kościuszki 1
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.