Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

Zakup nieregenerowanych tonerów

                                                                                                               Maków Podhalański, 2017-01-15

MOPS 271/ZP/9/2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

 

Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

reprezentowany przez

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                             – zwany w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/877 15 54; fax 33/877 35 13

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim ze względu na konieczność utrzymania ciągłej możliwości drukowania dokumentów i korzystania z drukarek komputerowych , kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych przesyła zapytanie ofertowe na:

 1. Zakup i dostawę nowych, nieregenerowanych tuszy, tonerów do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych wg załączonej specyfikacji:

Naprawa i serwis sprzętu komupterowego

                                                                                                               Maków Podhalański, 2017-01-03

MOPS 271/ZP/8/2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

 

Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

reprezentowany przez

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                   

  – zwany w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/877 15 54; fax 33/877 35 13

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z koniecznością  napraw i konserwacji sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim  przesyła zapytanie ofertowe na:


Zakup artykułów higienicznych i środków czystości

                                                                                                                 Maków Podhalański, 2018-01-03

MOPS 271/ZP/7/2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

 

Gmina Maków Podhalański - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1, NIP 552 14 39 505

reprezentowany  przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

z siedzibą 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1, powiat suski, woj. małopolskie

tel. 33/877 15 54; fax 33/877 35 13

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych            /t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim ze względu na konieczność utrzymania czystości i zakupienia niezbędnych artykułów higienicznych,  przesyła zapytanie ofertowe na:


Zakup artykułów papierniczych i biurowych

                                                                                                              Maków Podhalański, 2017-01-03

MOPS 271/ZP/6/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

 

Gmina Maków Podhalański - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1, NIP 552 14 39 505

reprezentowany  przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

z siedzibą 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1, powiat suski, woj. małopolskie

tel. 33/877 15 54; fax 33/877 35 13

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z zaplanowaniem zapotrzebowania i zabezpieczenie stanowisk pracy pracowników MOPS w artykuły biurowe i papiernicze na 2018 r., składa zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów papierniczych i biurowych do MOPS w 2018 r. /wg załącznika nr 1/.


Świadczenie usług pogrzebowych

                                                                                                          Maków Podhalański, 2018-01-03

MOPS 271/ZP/5/2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

 

Gmina Maków Podhalański - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1, NIP 552 14 39 505

reprezentowany  przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

z siedzibą 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1, powiat suski, woj. małopolskie

tel. 33/877 15 54; fax 33/877 35 13

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku ze sprawowaniem pogrzebu osobom o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 15 przesyła zapytanie ofertowe na:

 


Świadczenie usług medycznych

                                                                                                            Maków Podhalański, 2018-01-03

MOPS 271/ZP/2/2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

 

Gmina Maków Podhalański - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1, NIP 552 14 39 505

reprezentowany  przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

z siedzibą 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1, powiat suski, woj. małopolskie

tel. 33/877 15 54; fax 33/877 35 13

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z koniecznością przeprowadzania badań okresowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim  przesyła zapytanie ofertowe na:


Usługi prawne konsultacje

Maków Podhalański, 2017-01-02

MOPS 271/ZP/3/2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na realizację usług prawnych/konsultacji.


Usługi psychologiczne

Maków Podhalański, 2018-01-02

MOPS 271/ZP/4/2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług porad/konsultacji psychologicznych na rzecz mieszkańców gminy Maków Podhalański wymagających wsparcia psychologicznego.


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający:

Gmina Maków Podhalański z siedzibą ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański,

NIP 552 158 49 63

w imieniu, której działa -

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

reprezentowany przez:

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Urszulę Sarnicką

34-220 Maków Podhalański, ul. Kościuszki 1,  NIP 552 143 95 05,  REGON 002422811;

tel. 33 877 15 54,  fax. 33 877 15 39,

/strona internetowa: www.mops-makowpodhalanski.pl,  e-mail.: mops.makow@pro.onet.pl/

informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia wyższej niż 30 000 Euro i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 Euro,    o której mowa w art.138o ustawy, na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  „Dożywianie uczniów w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Maków Podhalański w 2018 roku, w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dot. wytwarzanie i wydawanie  dwudaniowego gorącego posiłku (obiadu) oraz dostarczenie do szkół i placówek oświatowych na terenie Gminy Maków Podhalański w 2018 roku - zostało złożonych 5 ofert:

 


Dożywianie uczniów w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Maków Podhalański w 2018 roku

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONE W TRYBIE       ART. 138o.

Na zadanie pn.:

Dożywianie uczniów w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Maków Podhalański w 2018 roku, w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 


Usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. 2017, poz. 1579 z późn. zm./oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, w związku z art. 50 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz.1769 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.),- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na:

 

świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu choroby, wieku a także z innych przyczyn wymagać będą takiej pomocy, obejmujących  pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,  oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem  zgodnie z wydanymi decyzjami -  w szczególności polegających  na;

 1. utrzymaniu w czystości i porządku mieszkania klienta;
 2. wykonaniu zakupów;
 3. przygotowaniu posiłków i pomocy przy spożywaniu posiłków;
 4. zmianie, praniu bielizny pościelowej i osobistej;
 5. utrzymaniu czystości osobistej świadczeniobiorcy;
 6. wykonaniu zalecanej przez lekarza pielęgnacji;
 7. pośredniczeniu w załatwianiu spraw urzędowych;
 8. w miarę możliwości zapewnieniu kontaktów   z  otoczeniem, współpracę z rodziną;
 9. innych niezbędnych czynności wynikających z potrzeb klienta i możliwości zamawiającego;

Transport autokarowy uczestników projektu socjalnego

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. 2017, poz. 1579/oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego pn. RAZEM LEPIEJ  „NIE” –ZALEŻNI 2017 dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego, składa  zapytanie ofertowe na transport autokarowy osób uczestniczących w projekcie.


Zapewnienie schronienia oraz wyżywienia bezdomnym

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku  z art. 17 ust.1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. i , j,  art. 48  ustawy   z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  –  (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) składa zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia z wyżywieniem w placówce o standardzie  schroniska  z jednym gorącym posiłkiem dziennie  lub  trzema i  w razie potrzeby realizującym  usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne, noclegowni z jednym ciepłym posiłkiem dziennie oraz zapewnienia schronienia w ogrzewalni.


PRZEWÓZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE SOCJALNYM

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm./oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego pn. RAZEM LEPIEJ  „NIE” –ZALEŻNI 2017 dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego, składa  zapytanie ofertowe na przewóz osób uczestniczących w projekcie.

 


Warsztaty zajęciowe

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm./oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego pn. RAZEM LEPIEJ  „NIE” –ZALEŻNI 2017 dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego, składa  zapytanie ofertowe na wykonanie warsztatów zajęciowych dla beneficjentów projektu.


Zakup dwóch komputerów

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na zakup 2 komputerów: /komputer I- serwer do programu Pomost, komputer II-  komputer stacjonarny do bieżącej pracy;


Zakup laptopa i drukarki

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego RAZEM LEPIEJ „NIE”- ZALEŻNI 2017 dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego  przesyła zapytanie ofertowe na zakup laptopa i drukarki


Świadczenie usług pielęgniarskich

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm. / oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim  w związku z realizacją projektu socjalnego RAZEM LEPIEJ „NIE”- ZALEŻNI 2017 dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego  przesyła zapytanie ofertowe na:


Usługi: konsultacje prawne

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego RAZEM LEPIEJ „NIE”- ZALEŻNI 2017 dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego  przesyła zapytanie ofertowe na:


Usługi psychologiczne

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm. / oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim  w związku z realizacją projektu socjalnego RAZEM LEPIEJ „NIE”- ZALEŻNI 2017 dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego  przesyła zapytanie ofertowe na:


Wykonanie strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm./oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z koniecznością wykonania strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim dostosowanej dla osób niepełnosprawnych – słabowidzących wraz z wersją kontrastową i dostosowaną do urządzeń mobilnych przesyła zapytanie ofertowe na:


Usługa wydruku plakatów i ulotek

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm./oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego pn. RAZEM LEPIEJ  „NIE” –ZALEŻNI 2017 dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego, składa  zapytanie ofertowe na wykonanie usługi wydruku ulotek i plakatów


 • Podstrony:
 • 1

MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Kościuszki 1
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz w trakcie pracy w Punkcie Informacji i Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (każdy wtorek - godz. 16.00 -18.00, w każdy czwartek - godz. 15.30 - 17.30).