Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Wnioski do pobrania

Karta dużej rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) zaprasza zamieszkujące na terenie Gminy Maków Podhalański rodziny wielodzietne tj. mających na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci, do złożenia wniosku o przyznanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

 

 Jakie korzyści daje posiadanie Karty Dużej Rodziny?

 • Karta Dużej Rodziny upoważnia do zniżek na terenie całego kraju zgodnie z ofertą partnerów w ściśle określonych miejscach.

Lista podmiotów oferujących zniżki i realizujących program Karty Dużej Rodziny (oferta partnerów) znajduje się na stronie internetowej : https://rodzina.gov.pl/

 • Karta wydawana jest niezależnie od dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.
 • Karta wydawana jest dla każdego członka rodziny osobno tj. każdego rodzica, każdego dziecka.
 • Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.
 • Imienne karty z numerem PESEL wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.
 • Karta jest ogólnopolska i obowiązuje na terenie całego kraju.
 • Rodzina jest zobowiązana poinformować pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  o każdej zmianie dotyczącej uprawnień do korzystania z Karty Dużej Rodziny.

 

Kto może ubiegać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

 1. Rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje  dzieci.  Małżonkowie rodziców będących rodzicem co najmniej jednego dziecka,)
 2. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka i osoby, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli nadal się uczą.

     c. Dzieci - do 18 roku życia lub do dnia ukończenia nauki, studiujące maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia,

     d. Dzieci niepełnosprawne, o umiarkowanym  lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

     e. Cudzoziemcy posiadający kartę stałego pobytu w Polsce.

  

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć :

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,

34-220 Maków Podhalański, ul. Rynek 11, pokój nr 1

od poniedziałku do piątku w godzinach  7.15 – 15.15.

tel: 033 8771-554 / fax. 033 8773-513

Wnioski przyznające Kartę Dużej Rodziny można składać również elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

 

Wszelkie informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny znajdują się na stronach internetowych:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny

https://empatia.mpips.gov.pl/-/karta-duzej-rodziny

 • Karta Dużej Rodziny upoważnia do zniżek na terenie całego kraju zgodnie z ofertą partnerów w ściśle określonych miejscach. Lista podmiotów oferujących zniżki i realizujących program Karty Dużej Rodziny (oferta partnerów) znajduje się na stronie internetowej: https://rodzina.gov.pl/
 • Rodzina jest zobowiązana poinformować pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o każdej zmianie dotyczącej uprawnień do korzystania z Karty Dużej Rodziny.
 • Zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania reguluje Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.
 • Akty prawne dotyczące Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie internetowej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/prawo/

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Rynek 11
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.